Przejdź do treści

Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc


– Wielki Czwartek – g. 17.00

– Wielki Piątek – g. 16.00 transmisja nabożeństwa
z kościoła w Orzeszu w TVP2  (prosimy o obecność o g. 15.40)

– 1. Święto Wielkanocy – g. 9.00 (z Kom. Św.)

– Poniedziałek Wielkanocny – g. 9.00

Po to się objawił Syn Boga, aby zniweczyć dzieła diabła.
                                                                             (1 J 3,8)