Przejdź do treści

Ewangelicki chór kościelny w Orzeszu istniał już przed II. Wojną światową. Dyrygentami byli kolejno: kierownik szkoły ewangelickiej w Orzeszu Jan Ciupek, organista Teodor Brych oraz organistka Erna Przybyła. Wojna przerwała działalność chóru. Staraniem ks. Jana Karpeckiego wiosną 1946 roku został zorganizowany obecny chór. Już w Święto Zesłania Ducha Świętego chór wystąpił podczas nabożeństwa z pieśnią „O Boże Duchu, o Światłości” (słowa Gerard Terstegen, muzyka Dymitr Bortniański). Nie wiadomo ilu śpiewaków wystąpiło, gdyż brak jest danych z tego okresu. Natomiast w grudniu 1946 r. chór liczył 35 członków.

Dyrygentem był Henryk Macura z Mikołowa, lecz w 1947 roku objął prowadzenie chóru W. Białoń – nauczyciel z Ornontowic. Przez pewien okres chórem dyrygowała pastorowa Maria Karpecka, a od roku 1954 dyrygentką była Edyta Mrozik. W zastępstwie z chórem występował Emil Wojtas zm. 21.07.1990,  Ks. Jan Karpecki włożył wiele starań, aby w trudnym dla nas wszystkich powojennym okresie skupić nas w pracy przy Kościele. Organizował wieczorki, przedstawienia teatralne, wycieczki oraz regionalne zjazdy chórów: Mikołów – Orzesze – Żory. Od r. 2005. do r. 2021 dyrygentką była Anna Pojda. Od października 2021 roku  dyrygentką orzeskiego chóru ewangelickiego została p. Maja Białas-Drzewiecka.

Chór orzeski śpiewa zawsze w uroczystych nabożeństwach, na ślubach, jubileuszch i pogrzebach we własnym kościele oraz na zaproszenie okolicznych i dalszych parafii, jak Zduńska Wola, kilkakrotnie w Częstochowie, w kościele „Wang” w Karpaczu i w kościele starokatolickim w Strzyżowicach. W 1994 roku chór śpiewał w ramach obchodów 75 lecia chóru Dzwon w Orzeszu podczas mszy w parafialnym kościele rzymskokatolickim oraz wystąpił z półgodzinnym programem pieśni religijnych w kościele rzymskokatolickim w Orzeszu-Zawiści.W czerwcu 2003 roku chór odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż do Niemiec, gdzie śpiewał w kościele Reformowanym w Neuenhaus Veldhausen, w byłym klasztorze Frenswegen w Nordhorn oraz na zamku w Bad Bentheim. W czasie podróży chórem dyrygowała Joanna Zając. Udział w dorocznych diecezjalnych zjazdach chórów jest zawsze szczególnym wydarzeniem w pracy chóru. W Orzeszu zorganizowano 4 takie zjazdy: w 1957 r., 1968, 1970 i w 1985.

W niedzielę 29.IX.1996 r. chór obchodził swoje 50-lecie, podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego, które uczcili swoją obecnością , oprócz miejscowego duszpasterza, Biskup Diecezjalny Ks. Rudolf Pastucha, oraz były długoletni duszpasterz Ks. Radca Jan Gross. Podczas spotkania w sali parafialnej wspominano dawniejsze i bliższe lata działalności chóru. Niestety, tych, którzy pamiętają pierwsze lata powojenne jest już tylko kilku. Mimo tego obecny obecny był śpiewak, który rozpoczynał jeszcze przed wojną i jeszcze długie lata służył w chórze swoim pięknym basowym głosem. Był nim pan Paweł Twardzik.

Próby chóru odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Ilość członków chóru kształtuje się w granicach 30 osób. Przed pandemią Covid-19 (do r. 2020) liczba chórzystów  wynosiła 37-40 osób. Także u nas, jak w innych chórach odczuwamy brak dostatecznej liczby męskich głosów. Dziękujemy Bogu jednak za to, że prawie 10% orzeskich parafian, to chórzyści.