Przejdź do treści

Nowy Dom Parafialny (Plebania) został poświęcony 19.maja 2016 roku przez Bpa Jerzego Samca, Zwierzchnika Kościoła E-A w RP oraz przez Bpa Diecezji katowickiej Mariana Niemca, w asyście proboszcza parafii ks. Henryka Reske i kuratora parafii Joachima Rymisza, jak również wielu przybyłych księży diecezji katowickiej. Budowany w latach 2010 – 2016.