Przejdź do treści

Lekcje religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego odbywają się w poszczególnych grupach wiekowych w punkcie katechetycznym znajdującym się przy ul. Powstańców 6 (sala parafialna). Nauczanie odbywa się na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dn. 13.05.1994 r., Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn.14.04.1992 oraz Porozumienia Polskiej Rady Ekumenicznej z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dn. 04.07.2001. Na tej podstawie uczniowie otrzymują wpis ocen z nauki religii na świadectwo szkolne. Uczniowie w czasie nauczania poznają historie biblijne, zasady nauki Kościoła Ewanglicko-Augsburskiego, zdobywają podstawową wiedzę o innych wyznaniach chrześcijańskich i innych religiach. Ważną kwestią jest zachęta do aktywnego życia religijnego w modlitwie i w Kościele oraz  wzajemna przyjaźń.