Przejdź do treści

„Bez młodzieży Kościół leży” – dlatego od wielu lat w parafii orzeskiej młodzież gromadzi się na spotkaniach, które obecnie odbywają się w piątki o g. 17.30 w naszej sali parafialnej przy kościele.

Spotkania młodzieży odbywają się w piątki g. 17.30 w sali parafialnej przy kościele. W ramach naszych spotkań dużo śpiewamy, omawiamy tematy dotyczące wiary i problemów codziennego, lub niecodziennego życia. Czasami zdarzy nam się gdzieś wspólnie pojechać np: diecezjalne  zjazdy młodzieży, spotkania z młodzieżą z Zabrza, Mikołowa, Żor, albo kręgle, basen (nurkowanie po dnie).

Czy zastanawialiście się, jak kiedyś młodzież odnajdowała swoje miejsce w Kościele? W przypadku naszej parafii młodzież gromadziła się w chórze, tworząc żywą i dynamiczną grupę. Pod okiem ks. Karpeckiego (lata 50,60,70, XX w.), razem z młodzieżą mikołowską wystawiano sztuki teatralne, pomagano w prowadzeniu Szkółek Niedzielnych. 

W roku 1978 powstał pierwszy zespół młodzieżowy, potem kolejny. 

Przez szereg lat młodzieżówki odbywały się wspólnie z grupą mikołowską i tyską. Od 1994 roku grupa orzeska jest samodzielna.

Wiele osób, które kiedyś tworzyły grupę młodzieżową jest nadal bardzo aktywna w Kościele i inicjuje wiele cennych działań. Część naszej grupy współtworzyła działający od roku 2004 zespół „BD” oraz pomagała w organizacji Tygodnia Skauta (wakacyjnych półkolonii dla dzieci), w prowadzeniu Szkółek Niedzielnych (tak, jak dawniej).